تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 115
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529391

پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و آثار حقوقی آن


پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و آثار حقوقی آن

چکیده

علم پزشکی با توجه به اینکه با جسم و جان اسنان ها مرتبط می باشد، از علوم مهم بشریت می باشد و با توجه به افزایش روزافزون نیاز مردم، به جامعه پزشکان و در نتیجه افزایش مراجعه به آن ها و با توجه به پیشرفت علم و فناوری مسئله مسئولیت پزشک با بروز خطای پزشکی در روند معالجه، اهمیت زیادی یافته است. به دلیل این که پزشکان به مناسب حرفه خود، با سلامت و حیات انسان سروکار دارند، مسئولیت سنگینی در قبال مردم و جامعه دارند و هر گونه خطا و اهمال کاری از سوی آنها در بیشتر موارد می تواند خسارت سنگین و غیرقابل جبرانی را به مراجعین وارد کند و به همین دلیل آنها ملزم هستند تمام توان خود را برای حراست و حفظ سلامت بیماران قرار دهند.

پزشک برای شروع به درمان بیمار، نیازمند تشخیص نوع و ماهیت بیماری می باشد و باید در مرحله تشخیص اقدامات معینی را انجام بدهد و وظایف خاصی در این مرحله بر عهده دارد، عدم توجه به این وظایف و نقص در انجام آنها و یا ترک آنها خطای پزشکی محسوب شده و آثار حقوقی ای را هم برای پزشک معالج و هم برای بیمار به وجود می آورد. با ترک این وظایف است که مسئولیت قانونی و انتظامی و البته اخلاقی برای پزشک به بار می آید. پزشک می تواند با شرایطی مانند اخذ رضایت و برائت زمینه ای برای معافیت خود از مسئولیت ناشی از عدم نتیجه تشخیص و درمان به وجود بیاورد، البته گاهی با انجام تمام این اقدامات نیز امکان دارد پزشک به تشخیص صحیح نرسد، یا درمان به نتیجه مطلوب ختم نگردد. هر گاه این عدم تشخیص یا عدم پاسخ به درمان، مطابق با موازین علمی و فنی باشد، خطا و تقصیر پزشکی محسوب نمی شود.

 

تبیین موضوع

رشته پزشکی از مشاغلی است که با جسم و جان انسان سروکار دارد، به همین دلیل کوچکترین سهل انگاری می تواند زیان و آسیب های غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد، ولی امروزه با وجود تلاش بسیار پزشکان و با وجود امکانات وسیع و پیشرفته، میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به افزایش نهاده است. مسئله نارضایتی، شکایت و دادخواهی بیماران از پزشک معالج خود به علت تخلفات و خطاهای تشخیصی و درمانی از مسائل مهم حقوقی جامعه می باشد. خطای پزشکی یکی از صورخطای شغلی و حرفه ای است که افراد و صاحبان مشاغل هنگام انجام فعالیت شغلی و حرفه ای خود مرتکب آن می شوند و در اینجا منظور از خطای پزشکی، تخلف از الزامات خاصی است که حرف و شغل پزشکی بر عهده پزشک نهاده است. خطای پزشکی را می توان اینگونه تعریف کرد که اگر پزشکی که با توافق با بیمار مسئولیت مراقبت پزشکی و درمانی وی را پذیرفته باشد و دست به اعمالی بزند که از نظر معیار و استانداردهای پزشکی قابل پذیرش نباشد یا اقدام به اعمالی کرده است که نباید انجام می گرفته است و در نتیجه این اقدامات، بیمار متحمل آسیب روانی، جسمی و مالی بشود عمل پزشک خطای پزشکی محسوب می شود.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 136

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

تبیین موضوع. 1

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت و هدف تحقیق. 4

فرضیات تحقیق. 5

روش تحقیق. 5

تقسیمات و ساختار تحقیق. 5

بخش اول خطای پزشکی در مرحله تشخیص بیمار. 7

مقدمه. 8

فصل اول مفهوم خطای پزشکی.. 9

مقدمه. 10

گفتار اول: تعریف پزشکی و پزشک... 11

بند اول: مفهوم علم پزشکی.. 11

بند دوم: مفهوم و تعریف پزشک... 11

گفتار دوم: تعریف خطای پزشکی.. 13

مبحث دوم: تعریف خطا در قوانین.. 15

گفتار اول: تعریف و مصادیق خطا در قانون مجازات اسلامی.. 15

مصادیق خطای جزایی.. 17

گفتار دوم: تعریف خطا در قانون مدنی.. 18

مبحث سوم: مصادیق خطای پزشکی.. 19

گفتار اول: تعیین مصادیق خطای پزشکی بر اساس قانون مجازات اسلامی.. 19

بند اول: بی احتیاطی.. 20

بند دوم: مصادیق بی احتیاطی.. 21

عدم مهارت.. 21

عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.. 23

بند سوم: بی مبالاتی.. 25

بند چهارم: مصادیق بی مبالاتی.. 27

مسامحه و غفلت.. 27

نتیجه گیری.. 28

فصل دوم مصادیق خطای پزشکی در مرحله تشخیص بیماری.. 29

مقدمه. 30

مبحث اول: مفهوم تشخیص بیماری و مراحل آن. 31

گفتار اول: معاینه پزشکی.. 31

بند اول: معاینه ابتدایی یا اولیه. 32

بند دوم: معاینه تکمیلی یا تخصصی.. 33

گفتار دوم: مرحله تشخیص و اقدامات مربوط به آن. 34

بند اول: وظایف پزشک در مرحله تشخیص بیماری.. 35

مبحث دوم: مصادیق و علل خطای پزشکی مرتبط با تشخیص بیماری.. 37

گفتار اول: مصادیق خطا در تشخیص... 37

بند اول: عدم تشخیص بیماری.. 37

بند دوم: تشخیص اشتباه بیماری.. 38

بند سوم: تاخیر در تشخیص بیماری.. 39

گفتار دوم: علل بروز خطا در تشخیص بیماری.. 40

بند اول: عدم اخذ شرح حال مناسب و عدم دقت در معاینه بیمار. 40

بند دوم: خطای مربوط در انجام تست های تشخیصی.. 42

بند سوم: نداشتن مهارت کافی و به روز نبودن دانش پزشکی.. 45

بند چهارم: عدم استفاده از تجهیزات و فناوری و یا خطای استفاده از آنها 48

بند پنجم: عدم ارجاع یا تاخیر برای مشاوره 51

بند ششم: عدم اطلاع رسانی درست در مورد بیماری و وخامت آن. 53

نتیجه گیری.. 58

بخش دوم مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در قوانین موضوعه. 59

مقدمه. 60

فصل اول مسئولیت مدنی پزشک و شرایط اثبات آن. 61

مقدمه. 62

مبحث اول: مفهوم مسئولیت پزشکی و عناصر آن. 62

گفتار اول: انواع مسئولیت پزشک... 62

گفتار دوم: مسئولیت مدنی پزشک... 64

بند اول: مبانی توجیهی مسئولیت مدنی.. 64

بند دوم: مسئولیت مدنی پزشک بر اساس قانون مجازات اسلامی.. 66

گفتار سوم: توصیف رابطه پزشک و بیمار. 67

گفتار چهارم: شرایط ایجاد مسئولیت پزشکی.. 69

بند اول: اثبات ورود ضرر و نوع آن. 70

خسارات مادی به صورت هزینه درمان و از کارافتادگی.. 71

بند دوم: اثبات انجام فعل زیانبار (تقصیر یا خطای پزشکی) 75

بند سوم: احراز رابطه سببیت (علیت) 78

بند چهارم: احراز رابطه سببیت در موارد تعدد اسباب.. 82

نتیجه گیری.. 86

فصل دوم مسئولیت کیفری پزشک و شرایط اثبات آن. 87

مقدمه. 88

مبحث اول: مسئولیت پزشک ناشی از ایراد صدمات جسمی.. 88

گفتار اول: اجتماع اسباب در بروز خطای پزشکی.. 92

مبحث دوم: اثبات خطای پزشکی.. 95

نتیجه گیری.. 98

فصل سوم بررسی شرایط معافیت از مسئولیت پزشکی.. 99

مقدمه. 100

مبحث اول: شرایط معافیت از مسئولیت پزشکی.. 101

گفتار اول: عمل جراحی و طبی.. 101

گفتار دوم: مشروع بودن اعمال پزشکی.. 102

گفتار سوم: رضایت و برائت شخص یا اولیای قانونی او. 104

بند اول: اخذ رضایت و شرایط آن. 105

بند دوم: اخذ برائت و شرایط آن. 112

گفتار چهارم: رعایت موازین فنی و علمی.. 117

گفتار پنجم: رعایت قوانین و مقررات انتظامی.. 119

نتیجه گیری.. 120

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 121

فهرست منابع. 126

کتاب ها 126

پایان نامه ها 128

مقاله ها 128

منابع اینترنتی.. 130


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 671

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها