تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 422
  • بازدید کل : 518780

پایان نامه ارشد بررسی فقهی و حقوقی جریمه تاخیر بانکی


پایان نامه ارشد بررسی فقهی و حقوقی جریمه تاخیر بانکی

چکیده

اسلام به عنوان جامع ترین و کامل ترین شریعت بایستی توانایی پاسخ به همه مسائل بشری را داشته باشد توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اهتمام، تشویق و دعوت به تعاملات متعالی و ارتباطات سازنده و نیز تحریم و تقبیح معاضدات اجتماعی لغو و معاملات مضر از جمله این امور محسوب می گردد

مسئله حرمت ربا که در ادیان توحیدی و به خصوص اسلام از جایگاه ویژه ای برخودار بوده و به نوعی وجه ممیز اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی به شمار می رود فرمان الهی است که در چارچوب بهبود زندگی مادی معنوی نوع بشر و ارتقا بهره وری نهادهای اقتصادی در سطح جامعه قابل بررسی می باشد.

لذا این پژوهش به بررسی قوانین مرتبط با جریمه تاخیر بانکی و مساله مشروعیت و یا عدم مشروعیت اخذ جرایم بانکی پرداخته و همچنین در پی بررسی جایگزین های احتمالی فقهی – حقوقی برای آن مبتنی بر آموزه های دینی و قانون بانکداری اسلامی می باشد.

روش این تحقیق توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه های بود و تکنیک مورد استفاده در آن، فیش برداری می باشد

مطالعات انجام شده حول محور این موضوع نشان داد که بر اساس قانون بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر بانکی به عنوان راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی قانون و رواست و از نگاه قرآن و سنت نیز با توجه به نظر برخی ا فقها نه رباست و نه حیله اس برای گرفتن ریا البته برخی دیگر از فقها این وجه را ربا دانسته و بر اساس استدلالات فقهی با ان مخالف نموده اند

سوال اصلی

دریافت جریمه تاخیر بانکی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟

سوال فرعی

جایگزین مشروعی برای آن که مورد تایید همه فقها باشد چیست؟

اثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر پرداخت های بانکی چیست؟

فرضیه ها

به نظر می رسد عدم مشروعیت جرائم بانکی از نظر همه فقها مورد تایید می باشد

به نشر می رشد قانون بانکداری اسلامی این مساله را تایید میکند

به نظر می رسد چایگزین مشروعی همچون بیمه کردن تسهیلات به جای اخذ جرائم بانکی وجود دارد

به نظر می رسد تاخیر در پرداخت های بانکی باعث سلب اعتماد عمومی اختلال در برنامه های اقتصادی بانک ها

می گردد

هدف ها

اثبات عدم مشروعیت جریمه های تاخیر بانکی

بیان قوانین دریافت جریمه بانکی

جایگزین روش مشروع و مورد تایید همه فقها به جای اخذ جریمه بانکی

بیان تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در پرداخت های بانکی

 

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات143

 

 

فهرست مطالب

مقدمه........ 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 بیان مساله. 3

2-1 پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-2-1 پیشینه. 4

1-2-2 ضرورت.. 4

1-3 سؤال اصلی.. 5

1-3-1 سؤال‌های فرعی.. 5

1-4 فرضیه‌ها5

1-5 هدف‌ها5

1-6 کاربردهای متصور از تحقیق.. 6

1-7 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه. 6

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو. 6

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 7

2-1 مبانی نظری.. 8

2-1-1 مقدمه. 8

2-1-2 تعاریف... 8

2-1-2-1 خسارت.. 8

2-1-2-2 تأخیر. 9

2-1-2-3 تأدیه. 10

2-1-2-4 خسارت تأخیر تأدیه. 10

2-1-2-5 ربا12

2-1-2-6 سود. 13

2-1-2-7 ربح.. 13

2-1-2-8 دین.. 13

2-1-2-9 مطالبات معوق.. 13

2-1-2-10 شرط جریمه تأخیر. 14

2-1-2-11 شرط جزایی.. 16

2-1-2-11-1 شرط جزایی و احکام آن.. 16

2-1-2-11-2 انواع شرط جزایی.. 17

2-1-2-11-3 شرط جزایی یا تهدیدی.. 19

2-1-2-11-4 تاریخچه فقهی شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن.. 19

2-1-2-12 وجه التزام. 20

2-1-2-12-1 تعریف وجه التزام. 20

2-1-2-12-2 ماهیت وجه التزام. 21

2-1-2-12-3 وضعیت وجه التزام در حقوق ایران.. 22

2-1-3 کنوانسیون وین 1980: بررسی جنبه تطبیقی بحث خسارت تأخیر تأدیه. 23

2-1-4 سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه در معنای ربایی آن.. 24

2-1-4-1 دوران باستان.. 24

2-1-4-2 قرون وسطی.. 25

2-1-4-3 وضعیت وجه التزام در حقوق فرانسه. 25

2-1-4-4 وضعیت وجه التزام در حقوق انگلستان.. 26

2-1-4-5 میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک‌ها قبل از انقلاب اسلامی.. 27

2-1-4-6 میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک‌ها از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی 28

2-1-4-7 میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک‌ها از شروع بانکداری اسلامی تاکنون.. 29

2-1-5 فلسفه گرایش به بانکداری اسلامی.. 30

2-1-6 تفاوت ماهیتی «ربا» و «خسارت تأخیر تأدیه». 31

2-1-7 نظریات اندیشمندان اسلامی در زمینه بانکداری اسلامی و خسارت تأخیر تأدیه. 34

2-1-7-1 آرای اهل سنت... 34

2-1-7-2 آرای اهل شیعه. 35

2-1-8 آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون.. 37

2-1-9 عوامل ایجاد مطالبات معوق در حال حاضر در ایران.. 40

2-1-10 مصادیق سوء استفاده بانک‌ها در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 44

2-2 پیشینه تحقیق.. 48

2-2-1 پیشینه بانکداری بدون ربا48

2-2-2 پیشینه نظری.. 49

فصل سوم روش تحقیق.. 52

3- روش تحقیق.. 53

3-1 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها53

3-1-1 تعریف روش تحقیق توصیفی.. 53

3-1-2 هدف تحقیق توصیفی.. 53

3-1-3 انواع تحقیقات توصیفی از نظر شیوه نگرش... 54

3-1-4 ویژگی‌های تحقیق توصیفی.. 54

3-1-5 روش‌های اجرایی تحقیق توصیفی.. 55

3-1-6 نحوه انتخاب روش تحقیق متناسب با عنوان موضوع. 55

3-1-7 روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای.. 55

3-1-8 زمینه‌های مورد استفاده از روش اسنادی.. 56

3-1-9 کاربرد روش اسنادی در ماخذیابی.. 56

3-1-10 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود. 56

3-1-11 روش فیش برداری و اهمیت آن.. 57

3-2 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)58

فصل چهارم یافته‌های تحقیق.. 59

4-1 بررسی قانون جریمه تأخیر بانکی.. 60

4-1-1 مقدمه. 60

4-1-2 جریمه تأخیر بانکی از دیدگاه بانک مرکزی.. 62

4-1-3 قوانین متفرقه خسارت تأخیر تأدیه. 63

4-1-4 جایگاه قانونی – مقرراتی خسارت تأخیر در نظام حقوقی ایران.. 67

4-1-4-1 خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 68

4-1-4-2 خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 70

4-1-4-2-1 نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان:75

4-1-4-2-2 بررسی مصوبه و استفاریه شورای تشخیص مصلحت نظام. 80

4-1-4-3 خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید. 80

4-1-4-3-1 نقد و بررسی مواد قانونی جدید. 81

4-1-5 بررسی نگارنده. 84

4-2 بررسی فقهی جریمه تأخیر بانکی.. 84

4-2-1 مقدمه. 84

4-2-2 بررسی ادله فقهی در چهار زمینه. 85

4-2-2-1 شرط در ضمن عقد اصلی.. 85

4-2-2-2 شرط در ضمن عقد خارج لازم. 86

4-2-2-3 ضمان کاهش ارزش پول.. 87

4-2-2-4 ضمان خسارت عدم النفع.. 88

4-2-3 مستندات فقهی قوانین مصوب جدید. 89

4-2-3-1 جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. 90

4-2-3-2 میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با استفاده از آرای فقهی مراجع تقلید. 91

4-2-3-3 تبیین مستند فقهی جواز اشتراک جریمه ی تأخیر ضمن عقد. 91

4-2-3-4 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به‌اندازه نرخ تورم. 92

4-2-3-5 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به‌اندازه نرخ تورم. 92

4-2-4 ادله فقها و محققان در مورد خسارت تأخیر. 96

4-2-4-1 لزوم ادای کامل بدهی.. 96

4-2-4-2 قاعده‌ی علی الید. 97

4-2-4-3 قاعده‌ی احترام. 97

4-2-4-4 قاعده الغنم بالغرم. 97

4-2-4-5 قاعده الخراج بالضمان.. 98

4-2-4-6 آیه «لاتظلمون و لاتظلمون». 98

4-2-4-7 قاعده غصب... 98

4-2-4-8 قاعده‌ی لاضرر. 99

4-2-4-9 قاعده ضمان بالتسبیب... 101

4-2-4-10 قاعده اتلاف.. 102

4-2-4-10 قاعده اتلاف.. 102

4-2-4-11 لزوم تدارک اتلاف مالیت... 106

4-2-5 شبهات فقهی وارد بر شرط جریمه تأخیر بانکی.. 107

4-2-5-1 شبهه حیله ربا107

4-2-5-2 شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 114

4-2-5-3 شبهه تشویق مشتراین به تخلف... 116

4-2-5-4 بررسی نگارنده. 116

4-3 راهکارها117

4-3-1 مقدمه. 117

4-3-2 راهکارهایی برای حل مشکل ربایی بودن جریمه تأخیر تادیه در بانک‌ها118

4-3-2-1 اجرای وثیقه‌ها و ضمانت... 118

4-3-2-2 تعزیز مالی متخلف... 119

4-3-2-3 الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل)120

4-3-3 ایجاد تفاوت بین شکل و شمایل جریمه تأخیر و ربا121

4-3-3-1 تعیین دوره تنفس.... 121

4-3-3-2 تعیین جریمه پلکانی.. 121

4-3-3-3 تعیین دوره تنفس همراه با جریمه پلکانی.. 122

4-3-3-4 معافیت حالات تأخیر ناخواسته از جریمه. 122

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها124

5-1 نتیجه گیری.. 125

5-2 پیشنهادها127


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 936

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها