تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 96
  • بازدید دیروز : 422
  • بازدید کل : 518747

پایان نامه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه


پایان نامه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه

دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اجتماعی

گرایش پژوهشگری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391

 

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی جامعه شناختی « میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن واهداف فرعی شامل - شناخت رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 2- شناخت رابطه بين سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 3- شناخت رابطه بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها4- شناخت رابطه بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنهاو5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنهابوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛ تعاملات ابزاري و اظهاري ميان خانه و مدرسه متغير وابسته تحقیق و-1اعتماد اجتماعی(برگرفته ازنظریه های تونیس،جانسون وگیدنز)-2روابط گفتمانی(برگرفته ازنظریه های هابرماس)-3انسجام اجتماعی(برگرفته ازنظریه های پارسونزودورکیم) -4پایگاه اجتماعی اولیاومربیان (برگرفته ازنظریه های وبروپارسونز)-5 نظم(برگرفته ازنظریه های زیمل وچلپی)، متغیرهای مستقل تحقیق هستند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریقپرسشنامه ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق وبااستفاده ازآزمون گاما؛ بين1- سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان 2- سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان 3- سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان 4- بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان 5و- بين سطح نظم در خانه و مدرسه با ميزان تعامل بین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه:

رابطه مدرسه و اجتماع فرآيند تعاملى و مداوم است که چنانچه مشارکت آگاهانه را به خود گيرد باعث اثر بخشى و کارايى بيشتر مدارس مى‌شود. هدف اصلى بهبود روابط با اجتماع ايجاد زمينه مناسب براى مشارکت فعال ومعنادار والدين و ساير شهروندان در فعاليت‌هاى آموزشى و پرورشى مدرسه است.

در پيوند اجتماعي، خانواد‌ها بايد ماهيت “مدرسه” را بشناسند و مدرسه نيز ماهيت “خانواده” را به خوبى دريابد و در پيوند عاطفى عواطف در روابط انسان‌ها و به تبع آن در روابط خانه و مدرسه عاملى تاثيرگذار است .رابطه خانه و مدرسه تعاملى دوطرفه است. هر دو نهاد تربيتى بايد به نقش خود عمل کنند تا تعليم و تربيت ثمربخش شوند.

وجود معلمان با صلاحيت در مدارس، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمى‌کند و وجود والدين توانا وقابل نيز نمى‌تواند جاى مدرسه را بگيرد. همکارى اين دو نهاد مهم در يک برنامه واحد و منسجم مى‌تواند ثمربخش باشد. شکل‌گيرى شخصيت و چگونگى رشد روانى کودکان بيش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است .اين دو نهاد اجتماعى است که بزرگترين مسئوليت را در رشد و تکامل شخصيت کودکان برعهد دارند.(تاجیک ،1383،11)

وقتى که رفتار معلمان و اولياى مدرسه و نيز رفتار پدر و مادر و اولياى خانواده باموازين تعليم وتربيت و روانشناسى کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد، سلامت روانى و اجتماعى کودکان به مخاطره مى‌افتد.پس در پرتو همدلى وهمسويى اين دونهاد مهم آموزشى و تربيتى يعنى خانه و مدرسه، بسيارى از مشکلات و تنگناهاى نظام تعليم وتربيت حل خواهد شد. پس براى سامان‌يابى انجمن‌هاى اولياء و مربيان در شکل مقبول و مورد رضايت افکار عمومى تلاش فراوانى بايد صورت بگيرد که راهکارهايى در اين خصوص ارائه شود.

هر يك از دو نهاد خانه و مدرسه يك گروه اجتماعي نيز محسوب مي‌شوند؛ يعني هر كدام، اعضاي معين، روابط و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. خانواده‌ها بايد ماهيت «مدرسه» را بشناسند و مدرسه نيز ماهيت «خانواده» را بخوبي دريابد. بايد توجه داشته باشيم كه روابط خانواده عمدتا جنبه عاطفي دارد و روابط مدرسه بيشتر اداري و عقلاني است. نزديكي و ارتباط موثر اين «دو گروه» باعث مي‌شود روابط عقلاني و قانوني مدرسه جنبه انساني و لطيف پيدا كند و روابط سيال و غيررسمي خانواده وضع عقلاني و منضبط داشته باشد.بنابر اين مديران و مربيان و والدين با تعامل اجتماعي مي‌توانند يك فضاي مناسب اجتماعي ايجاد كنند.(صافی ،1376 ،56-57)

عواطف در روابط انسان‌ها و به تبع آن در روابط خانه و مدرسه عامل تاثيرگذاري است. افراد نياز دارند در مواجهه با ديگران چهره‌اي گشاده، تكريمي انساني و رفتاري ملايم احساس كنند. لذا هر دو طرف بايد بكوشند در گفتار و كردار خود، اصول اخلاقي را مراعات كنند و عواطف و اعتماد را بين خود حاكم گردانند.اگر پيوند عاطفي حاصل نشود، پيوند اجتماعي وضع مطلوب نخواهد داشت.

همكاري خانه و مدرسه معلم را در شناخت مسائل ياري ميدهد و جنبه كلي روشها و مقاصد تربيت عمومي را با ضرورتهاي عيني تربيت فرد هماهنگ ميكند. شناسايي كودكان و نوجوانان مستلزم آگاه بودن مربي به آن خصوصيات فكري ، عاطفي و رفتاري كودك است كه در مدرسه ظاهر نمي شوند و از شرايط خانوادگي نشأت مي گيرند يا فقط در خانه و در ارتباط با محيط خانوادگي مجال ظهور و رشد دارند. براي مربي و معلم نيز در مساله تربيت و تعليم گاه و بيگاه مسائلي پيش ميآيد كه چارهجويي آنهامستلزم آگاهي از علتهايي است كه از شرايط خانوادگي ناشي مي شوند.(ملکی ، 1389 ،79)

 

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 121

 

 

 

فصل اول:کلیات.. 1

مقدمه:2

1- 1 بیان مساله:4

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:7

3-1- اهداف پژوهش:8

- هدف کلی:8

-اهداف جزئی:8

4-1- پرسشهای پژوهش:8

- پرسش کلی:8

- پرسشهای جزئی:9

فصل دوم:ادبیات پژوهش.. 10

مقدمه:10

2-1-پیشینه تحقیق:12

تحقیقات خارج ازایران:12

تحقیقات داخل ایران. 13

2-2- مبانی نظری.. 15

2--3چهارچوب تئوریک:45

2-4-مدل تحلیلی پژوهش:46

2-5-فرضيات :47

فصل سوم:روش تحقیق.. 48

مقدمه:49

1-3- روش مطالعه. 49

2-3- جامعه آماری.. 49

3-3- نمونه گیری.. 50

4-3- روش نمونه گیری.. 51

5-3 نسبت نمونه گیری.. 51

ابزارجمع آوری اطلاعات(ابزارپژوهش). 51

6-3- تعریف متغیرها52

1-6-3تعاریف نظری:52

الف:متغیروابسته(تعاملات ابزاری واظهاری):52

ب:متغیرهای مستقل. 52

2-6-3تعاریف عملیاتی:54

الف:متغیروابسته. 54

ب:متغیرهای مستقل. 54

7-3- روایی و پایایی.. 57

روايي يا اعتبار پرسشنامه (Validity). 57

پايائي يا اعتماد پرسشنامه (Reliability). 57

8-3- واحد تحلیل. 58

9-3-معرفی محدوده مکانی تحقیق:58

10-3- روشهای آماری.. 59

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 61

مقدمه:62

1-4-آمارهای توصیفی.. 63

الف)آمارهای مربوط به پرسشنامه اولیاء. 63

ب)آمارهای مربوط به پرسشنامه مربیان. 68

ج)آمارهای توصیفی تعاملات ابزاری واظهاری.. 73

2-4-آمارهای استنباطی(آرمون فرضیات). 75

آزمون نهایی(ترکیبی) فرضيه اول:77

آزموننهایی(ترکیبی) فرضيه دوم:79

آزمون نهایی(ترکیبی) فرضيه سوم:81

آزمون نهایی(ترکیبی) فرضيه چهارم:83

آزمون نهایی(ترکیبی) فرضيه پنجم:85

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 86

مقدمه:86

1-5- نتيجه گيري توصيفي:87

2-5- نتيجه گيري تحلیلی:88

3- 5- بحث نتايج با توجه به چارچوب نظري:88

4-5- ارائه راهکارها وپیشنهادات.. 93

-5-4-1پيشنهادات کاربردی:93

5-4-2-پيشنهادات پژوهشی:95

5-5- محدودیتهای تحقیق:95

منابع. 97

پیوست:100

پرسشنامه پژوهش.. 100


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1202

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها