تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه و مقاله هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 683
 • بازدید دیروز : 252
 • بازدید کل : 260805
پایان نامه ارشد مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در مشهد

پایان نامه ارشد مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در مشهد

چکیدهبه منظور بررسي و مقایسه عملکرد در ژنوتيپ هاي ذرت علوفه اي، آزمایشي در سال زراعي 1931به مدت یك سال در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي طرق مشهد اجرا گردید. در اینپژوهش 99 هيبرید جدید ذرت علوفه اي در قالب طرح بلوك کامل تصادفي با 4 تکرار تحت رژیمآبياري نرمال مورد ارزیابي و مطالعه قرار گرفتند. صفات زمان ظهور دانه گرده، تاریخ ظهور ...

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد مقایسه اثر کودهای آلی، بیولوژیکی وشیمیایی بر روند رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

پایان نامه ارشد مقایسه اثر کودهای آلی، بیولوژیکی وشیمیایی بر روند رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

چکیده:کاربردکودهای بیولوژیک وآلی به صورت تلفیق با کودهای شیمیایی مهمترین راهبرد تغذیهتلفیقی گیاه برای مدیریت پایداربوم نظام های کشاورزی وافزایش تولید آنها درسیستمکشاورزی پایدارمی باشد. به منظوربررسی اثرانواع کودهای آلی، زیستی وشیمیایی برعملکردواجزای عملکرد ذرت )رقم ماکسیما( آزمایشی درمزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات ...

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد کلونینگ و توالي یابی ژن لیکوپن بتا-سیکلاز از برخي دونالیلاهای جداسازي شده از دریاچه های شور ایران

پایان نامه ارشد کلونینگ و توالي یابی ژن لیکوپن بتا-سیکلاز از برخي دونالیلاهای جداسازي شده از دریاچه های شور ایران

چکیده جلبک تک سلولي دونالیلا در دریاچھ ھایي با شوري بالا یافت مي شود. این جلبک توانایي تجمع بتاکاروتن را درتیلاکوئیدھاي کلروپلاست خود دارد. بتا کاروتن یک آنتي اکسیدان قوي است و لذا داراي مصارف مھم داروئي، غذایي و آرایشي براي انسان است. ایران بھ دلیل داشتن دریاچھ ھاي شور گوناگون داراي تنوع بالایي از دونالیلاست. بر اساس تحقیقاتي کھ ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد شناسايي و اولويت بندي رويكردها و سياستهاي توسعه صنايع مرتبط به بخش كشاورزي

پایان نامه ارشد شناسايي و اولويت بندي رويكردها و سياستهاي توسعه صنايع مرتبط به بخش كشاورزي

شناسايي و اولويت بندي رويكردها و سياستهاي توسعه صنايع مرتبط به بخش كشاورزي با تاكيد بر شهركهاي كشاورزي و صنايع تبديلي چكيده در دنياي امروزي تامين امنيت غذايي در هر كشوري به عنوان يكي از اهداف استراتژيك و مهم آن كشور محسوب ميشود. از طرفي موضوع فسادپذيري و ضايعات محصولات كشاورزي موجب ميشود تا اهميت و ضرورت وجود صنايع مرتبط با اين ...

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد شناسائی و ارزیابی اثر برخی گیاهان داروئی بر انعقاد خون به روش کموانفورماتیک

پایان نامه ارشد شناسائی و ارزیابی اثر برخی گیاهان داروئی بر انعقاد خون به روش کموانفورماتیک

چکیدهبیماری های قلبی عروقی از جمله مهمترین دلایل مرگ و میر در سال های اخیر می باشند، بطوریکه در سال 9099این اختلالات رتبه اول و دوم از نظر تعداد مرگ و میر را در جهان به خود اختصاص داده اند. از جمله مهمترین ایناختلالات، سکته های قلبی و مغزی به علت ایجاد لخته خون نابجا در رگ های خونی بخاطر عدم تحرک کافی، تغذیهنامناسب، کهولت سن و مصرف ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد جداسازی و تعیین مشخصات ریزماهواره از خرما

پایان نامه ارشد جداسازی و تعیین مشخصات ریزماهواره از خرما

چکیده: گیاھی است خرما با نام علمیچند ساله و دو پایه، یعنی گلهاي نر و ماده روي پایه هاي جداگانه اي قرار دارند و در طبقه بندي گیاهی اززیر شاخه نهاندانگان و در رده تکه لپه اي ها و راسته اسپات داران (پالمان) و از خانواده پالماسه می باشد.در این خانواده قریب 200 جنس و 4000 گونه وجود دارد که همگی بومی مناطق گرمسیري و نیمهگرمسیري جنوب آسیا و ...

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد اثر تاريخ اولین آبیاري و كود دهی بر عملکرد زعفران در شهرستان خواف

پایان نامه ارشد اثر تاريخ اولین آبیاري و كود دهی بر عملکرد زعفران در شهرستان خواف

چکیدهزمان اولين آبياري، عاملی بحرانی است كه بر كميت و كيفيت زعفران ) Crocus sativus L. )تأثير گذار می باشد. استفاده از كودهاي آلی نيز به عنوان ابزاري جهت نيل به عملكرد بيشتر زعفراندر واحد سطح است. به منظور مطالعه تأثير تاريخ اولين آبياري و كوددهی بر عملكرد و برخیخصوصيات رويشی زعفران در شرايط اقليمی خواف، آزمايشی به صورت كرتهاي خرد شده و ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد تعیین و اولویت بندی موانع موجود برای تولید محصولات ارگانیک با استفاده از روش AHP

پایان نامه ارشد تعیین و اولویت بندی موانع موجود برای تولید محصولات ارگانیک با استفاده از روش AHP

چکیدهامروزه سيستم هاي توليدي کشاورزي به منظور پاسخ گويی به نياز روزافزون غذا براي جمعيترو به رشد کره زمين با کاربرد فناوري هاي نوين، توليدات خود را به صورت کمی افزايش دادهاند، اما همواره اين افزايش توليد به مشکلات زيست محيطی متعددي روبه رو شده است . درراستاي حل اين مشکلات، کشاورزي ارگانيک به عنوان يکی از نظام هاي کشاورزي ...

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد تخليص نوکلئوپروتئين ويروس H9 N2 آنفلوانزای پرندگان

پایان نامه ارشد تخليص نوکلئوپروتئين ويروس H9 N2 آنفلوانزای پرندگان

چکيدهبیماری آنفلوانزای پرندگان سالانه خسارت اقتصادی فراوانی به صنعت طیور در سراسر دنیا واردمی کند. آنفلوانزای پرندگان بیماری بسیار واگیرداری است که موجب بروز علایم در سیستمهای تنفسی،گوارشی و اعصاب در طیف وسیعی از پرندگان می گردد و قابل انتقال به پستانداران از جمله انسان می-باشد. ویروس آنفلوانزا، ویروسی پلی مورفیک از خانواده ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسي شرايط بهینه تکثیر ريشه آرنبیا اكروما و تولید رنگدانه توسط آن

پایان نامه ارشد بررسي شرايط بهینه تکثیر ريشه آرنبیا اكروما و تولید رنگدانه توسط آن

چکیده متابولیتهای ثانویه گیاهان از جایگاه خاصی در صنایعغذایی، بهداشتی و داروساازی برخوردارناد ودر جواماع اماروزه ب اش مهمای از تحقیقاات را باه خاود اخت ااه دادهاناد. شایکونین از اولاینمتابولیتهای ثانویه میباشد که تولید آن از طریق زیستفناوری گیاهی میسر شده است. هاد ایانپژوهش، بهینهسازی محیط کشت برای رشد ریشه و تولید شایکونین ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۶


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسي روشهاي انتقال مؤثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دوره ابتدائي از ديدگاه مربيان كانون پرورش فكري
 • پایان نامه ارشد بررسي رابطه موضع كنترل، هوش معنوي، با انطباق پذيري مسير شغلي مديران آموزش و پرورش شهر اصفهان
 • پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي
 • پایان نامه ارشد تبیین الگوي ابعاد مدیریت اسلامی با تاکید بر بعد فلسفی تربیتی از منظر نهج البلاغه
 • پایان نامه ارشد بررسی و مقایسه دلالت هاي تربیتی از نگاه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

فروشگاه هوپاد شاپ
" فروشگاهی از 4KIA "